Foreningens program

Program forår 2023

Sted og tid

Indhold

26. marts kl. 14.00-17.00 Workshop i Atelier FNYK Invitationer udsendes i god tid.
Gratis deltagelse.

Maler og grafiker Lilly Schmidt introducere os til portraitmalling/tegning.

8.-10. april

Forårsudstillingen 2023

Vi lægger op til den store forårsudstilling i Kulturhuset. Invitation til ophængning

22. april. Familieaktivitet på Biblioteket

FNYK og Fredensborg Bibliotek laver maleaktivtet for børnefamilier

30. april kl. 14.00-17.00

Workshop i Atelier FNYK

Akvarel workshop med eksperimentel akvarel. v. Jørgen. 

Søndag den 14. maj.
Tur til Nivågård 

Der skal tilmeldes denne tur. Invitation kommer i god tid.
Der er tur til NIvå Kunstsamling.
Vi bliver vist rundt på udstillingen "Hornbæk og Arild".

Der vil være samkørsel fra Fredensborg station.
Afgang kl. 13.00.
Omvisningen starter kl. 14.00.
Kaffebord på museet kl. 15.30.
Deltagere betaler indgang.
Fnyk betaler omviser og kaffe.

Er du interesseret i at udstille udover vores forårs- og efterårsudstillinger så har FNYK skiftende udstillinger,
i udstillingsperioder på 3 måneder

                                                                                      

Hvis du vil have yderligere oplysninger eller ønsker at udstille,

kan du kontakte Marianne Norrman, mail: mariannenorr@hotmail.com 

og høre, hvor og hvornår der er plads til næste udstilling.

 

Udstillingsmuligheder:


Biblioteket, Jernbanegade 3, 3480 Fredensborg.

Udstillingskinder: lokale B: 8 meter, lokale C: Plads: ca 15 meter

 

Kulturhus underetage, Jernbanegade 4. 3480 Fredensborg.

Udstillingsskinder: ca. 25  meter.